Služba

Predpredaj:potvrdiť všetky technické požiadavky, štandard prijatia, cenu, spôsob a cyklus platby, menu transakcie, výrobný cyklus, požiadavky na balenie, spôsob odoslania atď.

 

V predaji:pravidelne hlásiť pokrok, neustále optimalizovať výrobný proces, zvyšovať efektivitu a šetriť náklady. V neskoršej fáze môžeme zákazníkom poskytnúť konkurencieschopnejšie ceny. Zároveň budeme zákazníkov (o kvalite, dodacej lehote a ďalších problémoch) v prípade núdze vopred a včas informovať a sformulujeme núdzové plány!

 

Po predaji:pravidelné sledovanie kvality, počúvanie spätnej väzby od zákazníkov, neustále zlepšovanie, je možné vysledovať každú dávku (PO), problémy s kvalitou do 5 pracovných dní a poskytnúť správu 8D.