Industry News

Zavedenie znalostí o zamedzení kontaminácie hliníkových odliatkov

2021-07-22
Prvým je impulzná metóda vysokého napätia a vysokej prúdovej hustoty. V počiatočnom štádiu eloxovania sa na pripojenie „ostrovov“, ktoré sú oddelené nečistotami, používa vysoké napätie a vysoký prúd. Ako fungovať, tu nie je uvedené.

Druhým je spôsob povrchového brúsenia hliníkového odliatku. Brúsenie môže spôsobiť, že mletý hliníkový prášok vyplní póry odliatku a bude hrať úlohu spojenia „ostrovov“ izolovaných nečistotami.

Treťou metódou je brokovanie na povrchu hliníkového odliatku. Pred skúškou strieľania na pištole autor použil metódu kladiva s okrúhlou hlavou. Pôvodným zámerom bolo urobiť priepasť medzi „ostrovmi“ prekrytím kladivom, aby sa dosiahol účel spojenia do kusu, a efekt bol pozoruhodný.